Papa najavio odreknuće od papinske službe

"Draga braćo, sazvao sam vas na ovaj konzistorij ne samo zbog triju kanonizacija, već i zato da vam priopćim jednu veoma važnu odluku za život Crkve. Nakon što sam se više put preispitao pred Bogom, došao sam do uvjerenja da mi moje snage, zbog poodmakle dobi, više ne dopuštaju vršiti na prikladan način moju papinsku službu. Veoma sam svjestan da se tu službu, zbog njezine duhovne naravi, mora obnašati ne samo djelima i riječima, već ništa manje patnjom i molitvom.

Opširnije …

Predavanje o Svjedocima vjere

Na poziv župnika don Ivice Borasa i župnoga vikara don Pere Miličevića, u župi sv. Mateja u Mostaru, 8. veljače nakon Mise u 18 sati, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini don Ivan Štironja, održao je predavanje mladima o temi Svjedoci vjere. Nakon molitve, don Pero je kao animator predavanja za mladež, pozdravio predavača i sve prisutne te naglasio da je ovo predavanje o Svjedocima vjere jedno u nizu predavanja u Godini vjere.

Opširnije …

Vjernaučna tribina za mlade

U četvrtak 7. veljače u 18 : 30 h održati će se

vjeronaučna tribina za mlade koju predvodi don Ivan Štironja.

Tema susreta je "Svjedoci vjere".

Dobro došli svi mladi!

Opširnije …

Pučke misije u našoj župi

U Godini vjere odlučili smo organizirati pučke misije u našoj župi. Pučke misije su najprikladnije sredstvo da se duhovno obnovimo. Voditelji Pučkih misija bit će naši poznati svećenici don Damjan Raguž i don Marko Kutleša.
U Godini vjere odlučili smo organizirati pučke misije u našoj župi. Pučke misije su najprikladnije sredstvo da se duhovno obnovimo. Voditelji Pučkih misija bit će naši poznati svećenici don Damjan Raguž

Opširnije …

Čistoća i sloboda srca

Jedan pobožan čovjek kojega su svi smatrali svecem mnogo je vremena proveo u  samoći na jednoj planini, a onda je odlučio doći opet među ljude. Dok se približavao selu, ususret mu dotrči jedan seljak i sav uzbuđen mu kaže da mu odmah dadne kamen koji je njemu namijenjen.

Opširnije …