Misne nakane od 20.2. do 5.3.2017.

Ponedjeljak, 20. veljače
7,30 - Za pok. RANKA(m) Primorca
18 - Marija Bošnjak za pok. MARIJANA
Šimovića

Utorak, 21. veljače
7,30 - Ob. za pok. MILU Bošnjak
18 - Jasna Šarić za pok. oca FRANJU Škobića

Opširnije …

Misne nakane od 6.2. do 19.2.2017.

Ponedjeljak, 6. veljače
7,30 - Dragica Marić za sve svoje pokojne
18 - Ob. za pok. STJEPANA Pranjića (1. god.)

Utorak, 7. veljače
7,30 - Supruga Danica za pok. ANTU Džidića
18 - Antonija Arapović s dj. za pok. muža PERU

Opširnije …

Misne nakane od 23.1. do 5.2.2017.

Ponedjeljak, 23. siječnja
7,30 - David Perić za pok. suprugu LJUBICU i
ost. svoje pokojne
18 - Kći Marijana s ob. za pok. oca SLAVKA
Dragoje

Utorak, 24. siječnja
7,30 - Župna nakana
18 - Vinka Raič za pok. muža FRANJU, djevera
MIRKA, njihove rod. PAŠKU i ŠIMU

Opširnije …

Misne nakane od 9.1. do 22.1.2017.

Ponedjeljak, 9. siječnja
18 - Ivan Šantić za sve pok. iz ob. Šantić i
Barbarić

Utorak, 10. siječnja
18 - Mira Pranjić s ob. za pok. muža MIRKA

Opširnije …

Misne nakane od 26.12.2016. do 8.1.2017.

Ponedjeljak, 26. prosinca - SV. STJEPAN
7,30 - Jela Šitum za pok. rod. ANTU i ANICU
18 - Dragica Bevanda za po. RUŽU Đogić

Utorak, 27. prosinca - SV. IVAN AP.
7,30 - Sinovi Karlo i Tihomir Sušac s ob. za
pok. rod. NEVENKU i MIRKA
18 - Sestre za pok. IVANA Marića

Opširnije …