Misne nakane od 10.8. do 23.8.2015.

Ponedjeljak, 10. kolovoza
7,30 - Anđa Pandža za pok. supruga
BORISA 
19 - Nevjesta s dj. za pok. ANU i SLAVKA
Bošnjaka

Utorak, 11. kolovoza
7,30 - Ob. za pok. FRANJU i LUCIJU
Škobić
19 - Marija Ravlić za pok. IVANA (m) i
ANICU, ŠĆEPU i ANĐU

Opširnije …

Misne nakane od 27.7. do 9.8.2015.

Ponedjeljak, 27. srpnja
7,30 - David Perić za pok. suprugu LJUBICU
i ost pok. iz ob.
19 - Janja Zadro za pok. IVANA, MANDU i
FILU Marić te DARIJA(m) Ravlića

Utorak, 28. srpnja
7,30 - Matija Ćorić za pok. rod. MIRKA i
ANKU Tole, brata DRAGU i nevjetu ANICU 
19 - Kći Anica za pok. rod. TADIJU i DANICU
Zelenika, tetku MARU i ost. pok.

Opširnije …

Misne nakane od 13.7. do 26.7.2015

Ponedjeljak, 13. srpnja
7,30 - Ljubica Karlušić za pok. rod. JOZU i
JANJU, sestre RUŽU i PAULU 
19 - Drago Roso za pok. rod. JURU i
KLARU, braću IVICU i ANTU, sestru
ANICU i ost. pok.

Utorak, 14. srpnja
7,30 - Ante Šunjić ob. za pok. suprugu ŠIMU
i rod. NIKOLU i MARU 
19 - Djeca za pok. STANU i MARKA
Filipovića

Opširnije …

Misne nakane 29.6. do 12.7.2015.

Ponedjeljak, 29. lipnja
7,30 - Jelka i Pero Šimunović za pok. sina
ANTONIJA 
19 - Kata Barešić za pok. rod. RUŽU i ANTU
Jakovljević

Utorak, 30. lipnja
7,30 - Zora Matoš za pok. rod. LOVRU i
MARU, brata ILIJU i ost. svoje pok.
19 - Ob. Puljić za pok. ANKU i MILU Puljić i
ost. pok. iz ob.

Opširnije …

Misne nakane od 15.6. do 28.6.2015.

Ponedjeljak, 15. lipnja
7,30 - Kamenko Mirković za pok. suprugu
KRUNOSLAVU - NINU, rod. LUKU i
IRENU i brata GORANA
18 - Ob. Stanka Knezovića za pok. majku
DRAGICU Knezović (1.god.)

Utorak, 16. lipnja
7,30 - Šima i Mara Škobić za pok. rod. IVANA i
LUCU, tetku IVU, strica JAKOVA, djeda
BLAŠKU i baku JELU
18 - Ob. za pok. ANĐU Petrović

Opširnije …