Misne nakane od 4.4. do 17.4.2016.

Ponedjeljak, 4. travnja - BLAGOVIJEST
7,30 - Milenko Šarić za pok. majku DRAGICU,
tetku ANĐU, djeda MARIJANA i baku IVU
18 - Kata Milas za sve svoje pok.

Utorak, 5. travnja
7,30 - Ob. za pok. VIŠNJU Samatović
18 - Andrija Pandža za pok. suprugu ZORU,
rod. ANTU i MATIJU i ost. pok.

Opširnije …

Misne nakane od 21.3. do 3.4.2016.

Ponedjeljak, 21. ožujka
9,00 - Koviljka Tipurić za pok. ZVONKU
Tipurića
16 - Kćerka Anica Miletić s ob. za pok. rod.
GRGU i RUŽU Komadina
19- Župna nakana

Utorak, 22. ožujka
7,30 - Supruga Gordana s djecom za pok.
muža MILIMIRA Lučića
18 - Danica Džidić za pok. rod. IVU i JOZU
i ost. pok. iz ob. Lovrić

Opširnije …

Misne nakane od 7.3. do 20.3.2016.

Ponedjeljak, 7. ožujka
7,30 - Supruga Mara s dj. za pok. MATU Talića
18 - Zora Jurić za pok. rod. MARIJANA
i LUCU, sina ZDENKA i ost. pok. iz ob.

Utorak, 8. ožujka
7,30 - Sestre za pok. brata JOZU Kikaša i ost.
pok. iz ob.
18 - Branka Šunjić za pok. IVU, IVANA i
NIKOLU

Opširnije …

Misne nakane od 22.2. do 6.3.2016.

Ponedjeljak, 22. veljače
7,30 - Josip Golemac za pok. oca ANDRIJU
18 - Franjo Arapović za po. suprugu DELFU,
rod. LUCU i ANDRIJU i zeta MARIA(m)

Utorak, 23. veljače
7,30 - Zvonko Pandža s ob. za pok. oca
MARIJANA i baku ANĐU
18 - Ob. za pok. MARKA Bošnjaka

Opširnije …

Misne nakane od 8.2. do 21.2.2016.

Ponedjeljak, 8. veljače
7,30 - David Perić za pok. suprugu LJUBICU i
ost. svoje pok.
18 - Mirko Ivanković za pok. rod. FRANJU i
MARICU

Utorak, 9. veljače
7,30 - Sin Damir s ob. za pok. rod. LJUBU i
STANU Zelčić
18 - Ob. za pok. NADU Majksner

Opširnije …