Caritas

Caritas Internationalis je savez 165 katoličkih humanitarnih, razvojnih i organizacija socijalne službe sa djelovanjem u preko 200 zemalja i teritorija širom svijeta. Hrvatski Caritas je katolička humanitarna ustanova koju je 1934. Osnovao nadbiskup koadjutor blaženi Alojzije Stepinac u Zagrebu. Hrvatski Caritas organiziran je po hijerarhijskom načelu : nacionalni Caritas, biskupijski Caritas i župni Caritas. Naš župni Caritas djeluje od 1993. godine tj. od samog osnutka naše župe. Okuplja veliki dio naše župne mladeži koji veoma aktivno i intenzivno djeluju. Župni Caritas ima dvije glavne akcije koje provodi svake godine, a to je „Paket ljubavi“ za stare i nemoćne te one kojima je uistinu potrebna pomoć. On se dijeli u korizmi i na 3. nedjelju došašća koja je ujedno u našoj biskupiji proglašena nedjeljom Caritasa. Osim ove dvije glavne akcije također i tijekom godine onima kojima je potrebno dijelimo hranu, odjeću za sve uzraste te ostale potrepštine. Volonteri našeg župnog Caritasa također rado posjećuju naše starije župljane te im pomognu oko kućanskih poslova, uvijek im odnesu mali znak pažnje te sa njima provedu malo vremena i porazgovaraju.


„Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima.“ sv. Majka Terezija