don Ante Čarapina

Rođen: 19. veljače 1987. u Mostaru.
Roditelji: Zvonko Čarapina i Ljubica r. Zovko.
Kršten 28. ožujka 1987. u crkvi Svih Svetih, Drežnica.
Krizman 22. svibnja 2002. u Mostaru.
Osnovnu školu pohađa u Mostaru, „Fra Petar Bakula“ (1994.-2002.). Odlazi u Split u sjemenište i Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju „Don Frane Bulić“ (2002.-2007), gdje je i maturirao: 2007.
Filozofsko-teološki studij: prve tri godine pohađao je na Katoličko-bogoslovnom fakultet u Sarajevu, 2007.-2011., te četvrtu i petu godinu na Teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, 2011.-2013. Diplomski rad: „Isusov ‘Ja Jesam’ u Četvrtom evanđelju.“
Za đakona ga je zaredio mons. Ratko Perić 6. siječnja 2014. u župi sv. Franje Asiškog u Čapljini. Za prezbitera ga zaredio mons. Ratko Perić 29. lipnja 2014. u Katedrali u Mostaru. Mlada misu slavio je 27. srpnja 2014. u crkvi sv. Mateja apostola i evanđelista u Mostaru, a mladomisničko geslo: „Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu“ (1 Iv 4,16).
Službe: Kao pripravnik na đakonat i đakon djelovao je u župi Aladinići-Dubrave (2013.-2014.); župni vikar u župi Aladinići-Dubrave od 2014. godine.

don Branimir Bevanda

Branimir Bevanda, rođen je 22. veljače 1996. u Mostaru. Treće je od šestero djece od roditelja Vlade i Nevenke rođ. Barbarić. Osnovnu školu Ivana Gundulića završio je Mostaru, a opću gimnaziju u sjemeništu u Travniku. U jesen 2015. upisuje se na Katoličko Bogoslovni Fakultet u Sarajevu kao svećenički kandidat Mostarsko-duvanjske biskupije. Primio je službe: među kandidate za đakonat i prezbiterat (30. prosinca 2017.); službu lektora (29. prosinca 2018.); te akolitat (31. prosinca 2019.). 16. studenoga, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu uspješno je priveo kraju svoje školovanje obranom diplomske radnje te položenim završnim ispitom – tezarijem. Sve službe mu je podijelio biskup Ratko Perić. Kao đakon služio je u Mostarskoj katedrali, gdje odrađuje svoj praktikum. Branimir je, 21. studenoga zajedno sa sedam ostalih kandidata, primio prvi stupanj Svetoga reda - đakonat. Drugi stupanj svetog reda – prezbiterat don Branimir je primio 29. lipnja 2021. godine. Za đakona, kao i za svećenika zaredio ga je msgr. Petar Palić. Svoju mladu misu služio je 4. srpnja 2021. godine u našo župi.

Službe:

- Kao đakon služio je u župi Marije Majke Crkve - Katedrala Mostar (2020.-2021.)

- Kao župni vikar služi u župi Marije Majke Crkve - Katedrala Mostar od 2021. godine.