Misne nakane od 6. do 19. svibnja 2024.

Ponedjeljak, 6. svibnja
7.30 - Za rod. STOJANA i JANJU Marić
te ĐURU i MARIJU Bosnić
18 - Za STJEPU Martinovića i ost. pok.
iz ob.

Utorak, 7. svibnja - 8. utorak sv. Anti
7.30 - Za JOZU i MARU Šaravanja te ost.
pok. iz ob.
18 - Za suprugu FILU Marić

Opširnije …

Misne nakane od 22. travnja do 5. svibnja 2024.

Ponedjeljak, 22. travnja
7.30 - Za rod. VIDU(m) i BOŽICU te ost.
pok. iz ob. Prce
18 - Za † JURU, ZORU i MIROSLAVA
Jurića
18 - Za TOMU i ANICU, IVANA i ANTU
te ost. pok. iz ob.

Utorak, 23. travnja - 6. utorak sv. Anti
7.30 - Za † BLAŽA Šunjića
18 - Za IVANA Tvrdeića

Opširnije …

Misne nakane od 8. do 21. travnja 2024.

Ponedjeljak, 8. travnja
7.30 - Za ANKU Azinović i ost. pok. iz ob.
18 - Za † MIRU Soptu i ost. pok. iz ob.

Utorak, 9. travnja - 4. utorak sv. Anti
7.30 - Za STJEPANA, RUŽU, IVICU,
JURU i NEDJELJKU Šunjić te
JANJU, KARLA i JELU Ćubela
18 - Za † JURU Milićevića

Opširnije …

Misne nakane od 25. ožujka do 7. travnja 2024.

Ponedjeljak, 25. ožujka
7.30 - Za † GORDANA Aničića
9 - Župna ispovijed
16 - Župna ispovijed
18 - Za † IVANA i ZORKU Delija
19 - Župna ispovijed

Utorak, 26. ožujka - 2. utorak sv. Anti
7.30 - Za MARICU i STJEPANA Kušanić
18 - Za don JOZU Joku Blaževića (1. god.)
18 - Za † BRANKA Cigića te rod.
VERONIKU i JOZU

Opširnije …

Misne nakane od 11. do 24. ožujka 2024.

Ponedjeljak, 11. ožujka
7.30 - Za MILU(m) Šaravanju i ost. pok.
iz ob.
18 - Za STOJKU, NIKOLU, SLAVKA,
LJUBICU Grubešić te ost. pok. iz ob.
Grubešić i Raspudić

Utorak, 12. ožujka
7.30 - Za rod. VINKA i IVU te brata
ŽELJKA Drežnjaka
18 - Za rod. ILIJU i VESELKU(ž) te brata
MATU Marića

Opširnije …