Misne nakane od 18.9. do 1.10.2017.

Ponedjeljak, 18. rujna - 1. dan trodnevnice
7.30 - Za pok. IVANA(m) Marića
18 - Za pok. JOZU(ž) Lončar i SNJEŽANU

Utorak, 19. rujna - 2. dan trodnevnice
7.30 - Župna nakana
18 - Za pok. rod. PETRA i ANICU Rotim, brata
KARLA i nevjestu ZDRAVKU Rotim

Opširnije …

Misne nakane od 4.9. do 17.9.2017.

Ponedjeljak, 4. rujna
7,30 - Za pok. MARICU, GORANA, MARU,
ILKU, FRANJU I MARIJANA(m) Šunjića
19 - Za NIKOLU i VIDU(ž) Raspudić i ost. pok.

Utorak, 5. rujna
7,30 - Za pok. rod. ILIJU i IVU, brata DRAGU,
nevjestu SOFIJU i zetove LJUBU i
ZVONKU
19 - Za pok. STANKA, IVANA i BOŽICU
Bencun

Opširnije …

Misne nakane od 21.8. do 3.9.2017.

Ponedjeljak, 21. kolovoza
7,30 - Ob. Marušić za sve pok. iz ob. Marušić,
Vuletin i za pok. IVANA (m) Prskalo
19 - Obitelj za pok. MILKU Beljo (1. god.)

Utorak, 22. kolovoza
7,30 - Nada Čarapina za pok. roditelje
JAKOVA i DRAGICU i tetku JANJU
19 - Vesna Lovrić Vujinović za sve pok. iz
obitelji Lovrić

Opširnije …

Misne nakane od 7.8. do 20.8.2017.

Ponedjeljak, 7. kolovoza
7,30 - Djeca za pok. STOJANA Pranjića
19 - Žarko Vrljić za pok. IVU (ž) i FRANU i ost.
pok. iz ob.

Utorak, 8. kolovoza
7,30 - Dragan Miletić za pok. rod. PERU i
MARU, brata ILINKA (m)
19 - Janja Raič za pok. supruga LJUBU, rod.
ILKANA i IVU(ž), brata DRAGU i ost. pok.
iz ob Ravlić i Raič

Opširnije …

Misne nakane od 24.7. do 6.8.2017.

Ponedjeljak, 24. srpnja
7,30 - Marko i Mira Raguž za pok. rod. IVANA
i CVIJU, MATU i MATIJU i ost. pok. iz ob.
Raguž i Jarak
19 - Josip Marić za pok. rod. MIJU i RUŽU,
suprugu FILU te pok. braću i sestre

Utorak, 25. srpnja
7,30 - Dijana Puce za pok. brata JAKOVA i oca
ZDRAVKA Martinovića
19 - Obitelj za pok. STANU Lasić (1. god.)

Opširnije …