Misne nakane od 19.10. do 1.11.2015.

Ponedjeljak, 19. listopada
7,30 - Marina Čarapina za pok. svekrvu
MATIJU i sot. pok. iz ob. Čarapina
18 - Djeca za pok. rod. MARICU i PAVU
(1. god.), brata IVANA i ost. pok. iz ob.
Golemac

Utorak, 20. listopada
7,30 - Djeca za pok. rod. STANU i ANTU
Miletić
18 - Mate Marić za pok. NIKOLU Bulića
(1.god.)

Opširnije …

Misne nakane od 5.10. do 18.10.2015.

Ponedjeljak, 5. listopada
7,30 - Matija Prskalo za pok. rod. BOŽICU i
MARTINA, strica ŠIMUNA, svekra
MARIJANA o svekrvu KATU
7,30 - Ob. za pok. VIŠNJU Samatović
18 - Blagica za pok. rod STJEPANA i IVU te
brata IVANA, i ost. pok.

Utorak, 6. listopada
7,30 - Suzana Puljić za pok. oca MIRKA
i ost. pok.
18 - Zoran Filipović za pok. ĐURU Bertalana

Opširnije …

Misne nakane od 7.9. do 20.9.2015.

Ponedjeljak, 7. rujna
7,30 - Blagica Knezović za sve pok. iz ob.
Knezović i Kožul
18 - Ob. Rezo za pok. rod. MATU i ANĐU
Rozić, ZDRAVKA i ANICU Rezo

Utorak, 8. rujna
7,30 - Blaženka Knezović za pok. ANDRIJU,
FILOMENU i ZLATU Arapović
18 - Dragica Golemac za pok. sina
RADENKA

Opširnije …

Misne nakane od 24.8. do 6.9.2015.

Ponedjeljak, 24. kolovoza
7,30 - Anica Sopta za pok. sin DRAŽANA
i muža VINKA 
19 - Anica Golemac s ob. za pok. muža
JOZU, svekra i svekrvu MARIJANA i IVU
te MARU i ŠIMU

Utorak, 25. kolovoza
7,30 - Supruga Manda s dj. za pok. STANKA
Šarića i ost. pok. iz ob.
19 - Suprug Jozo s ob. za pok. suprugu
MARU Čarapina

Opširnije …

Misne nakane od 10.8. do 23.8.2015.

Ponedjeljak, 10. kolovoza
7,30 - Anđa Pandža za pok. supruga
BORISA 
19 - Nevjesta s dj. za pok. ANU i SLAVKA
Bošnjaka

Utorak, 11. kolovoza
7,30 - Ob. za pok. FRANJU i LUCIJU
Škobić
19 - Marija Ravlić za pok. IVANA (m) i
ANICU, ŠĆEPU i ANĐU

Opširnije …