Misne nakane od 6.10. do 19.10.2014.

Ponedjeljak, 6. listopada 7,30 - Ob. Planinić za pok. ANKU, NEVENKU, IVANA Vasilja te MLADENA Planinića 18 - Zoran Filipović za pok. ĐURU Bertalana Utorak,7. listopada 7,30 - Djeca za pok. rod. IVANA i IVU Sakić i ost. svoje pok. 18 - Željka Jurić za pok. oca NIKU i ost. pok.

Opširnije …

Misne nakane od 22.9. do 5.10.2014.

Ponedjeljak, 22. rujna 7,30 - Marinko Zovko za pok. rod. TADIJU i IVU, sestru LJUBICU 18 - Ob. za pok. BOŽICU Milićević Utorak, 23. rujna 7,30 - Karmela Miletić za sve svoje pok. 18 - Rozika Stanić za pok. rod. BOSILJKA i RUŽU Krtić

Opširnije …

Misne nakane od 8.9. do 21.9.2014.

Ponedjeljak, 8. rujna 7,30 - Ankica Raič za pok. MARICU Šunjić, sina GORANA i ost. pok. iz ob. Šunjić 18 - Davor i Marija Marinčić za sve svoje pok. Utorak, 9. rujna 7,30 - Ivana Ćorić za pok. oca RADOSLAVA Crnjca i ost. pok. iz ob. Crnjac 18 - Veronika Šetka za pok. iz ob. Marinčić i Šetka

Opširnije …

Misne nakane od 25.8. do 7.9.2014.

Ponedjeljak, 25. Kolovoza 7,30 - Ivan Čarapina s ob. za pok. rod. MARU i MIRKA 18 - Ob. za pok. KSENIJU Primorac ( 1.god.) Utorak, 26. Kolovoza 7,30 - Stanko Knezović za pok. oca JAKOVA 18 - Ob. za pok. ZDENKA Marića Srijeda, 27. Kolovoza

Opširnije …

Misne nakane od 11.8. do 24.8.2014.

Ponedjeljak, 11. kolovoza 7,30 - Nikola Ravlić za pok. rod. ILIJU i IVU, te brata DRAGU 18 - Kćerka Filomena s dj. za pok. rod. JERKU i MILU (ž) Ljubić i ost. pok. iz ob. Ljubić Utorak, 12. kolovoza 7,30 - Dragica Bevanda za pok. brata IVANA  Bevandu 18 - Milka Golemac s dj. za pok. muža JAKOVA

Opširnije …