Misne nakane od 16. do 29. kolovoza 2021.

Ponedjeljak, 16. kolovoza
7.30 - Za † ANTU, BARIŠU i ANĐU Džidić
i ost. pok. iz ob.
18 - Vjenčanje: Andrija Krištić i Josipa Marić
19 - Župna nakana

Utorak, 17. kolovoza
7.30 - Za † NIKOLU i ŠIMU Šitum
19 - Za sve iz ob. Azinović, Kuljanin i
Ćuk

Opširnije …

Misne nakane od 2. do 15. kolovoza 2021.

Ponedjeljak, 2. kolovoza
7.30 - Za † FRANJU, LUCIJU i DRAGANA
Škobića
18 - Zlatni pir - Žarko i Ruža Sakić
19 - Za † BARIŠU Lasića

Utorak, 3. kolovoza
7.30 - Za NIKOLU, DRAGICU i
MARINKA Knezovića
19 - Za rod. LOVRU i RUŽU Ćorić, brata
MILU i supruga VINKA Pavlovića

Opširnije …

Misne nakane od 19. srpnja do 1. kolovoza 2021.

Ponedjeljak, 19. srpnja
7.30 - Za † JAKOVA Mišića
19 - Za † MARKA Juku, MILU i MATIJU(ž)
Vrljić te KRIŽANA i MATIJU(ž) Juka

Utorak, 20. srpnja
7.30 - Za † JOZU i MARU Šaravanja
19 - Za sve iz ob. Sopta

Opširnije …

Misne nakane od 5. do 18. srpnja 2021.

Ponedjeljak, 5. srpnja
7.30 - Za † ZDRAVKA(m) Pinjušića
19 - Za † MLADENA Šetku i ost. pok. iz
ob. Šetka i Marinčić

Utorak, 6. srpnja
7.30 - Za † MARU, ŠTEFICU, DRAGU i
ost. pok. iz ob. Beljo i Roso
19 - Za † MIRU(ž) Crnjac, JANJU i
BLAGU Ostojić

Opširnije …

Misne nakane od 21. lipnja do 4. srpnja 2021.

Ponedjeljak, 21. lipnja
7.30 - Za † STANISLAVA i PERU Gabrić,
LUCU i VLADU Dragičević te ost. pok.
iz ob. Gabrić i Dragičević
18 - Za † MILICU Miru Čuljak (1. god.)

Utorak, 22. lipnja
7.30 - Za majku MARU Soldo i ost. pok. iz ob.
18 - Za † STANKA Galića (1. god.)
19 - Za † ANICU Beus (1. god.)

Opširnije …