Misne nakane od 23. srpnja do 5. kolovoza 2018.

Ponedjeljak, 23. srpnja
7,30 - Za † ZDRAVKA(m) Božića
19 - Za † DRAGICU Ćorić

Utorak, 24. srpnja
7,30 - Za † NIKOLU i LJUBICU Jurić
19 - Za rod. ANTU i STANU Šaravanja i
ost. pok. iz ob.

Opširnije …

Misne nakane od 9. srpnja do 22. srpnja 2018.

Ponedjeljak, 9. srpnja
7,30 - Za † supruga FRANJU, brata MILU i
ost. pok. iz ob. Pehar
19 - Za † rod. DRAGICU i JOZU, sestre
LJUBICU i ost. pok. iz ob. Babić,
Raguž i Krešić

Utorak, 10. srpnja
7,30 - Za † ŠIMU(ž), MIRKA, NIKOLU i
MARU Šunjić
19 - Za † ZDRAVKU Pandža

Opširnije …

Misne nakane od 25. lipnja do 8. srpnja 2018.

Ponedjeljak, 25. lipnja
7,30 - Za † IVANA(m) Lebu
18 - Za † BARBARU i MILU Petrović,
JURU i STOJU Čuljak te TEREZU i
MILU Doko

Utorak, 26. lipnja
7,30 - Za † ANICU i PETRA i ost. pok. iz ob. Rotim
18 - Za † ILKU, STIPU i PERU Jurić

Opširnije …

Misne nakane od 11. lipnja do 24. lipnja 2018.

Ponedjeljak, 11. lipnja
7,30 - Za † NIKOLU Drežnjaka i ost. pok.
18 - Za rod. BOŽU i DANICU i brata
DRAGANA Tomića

Utorak, 12. lipnja - 13. utorak sv. Anti
7,30 - Za † IVANA i MILU Bevanda i ost. pok.
iz ob.
18 - Za † IVU(ž) Marić

Opširnije …

Misne nakane od 28. svibnja do 10. lipnja 2018.

Ponedjeljak, 28. svibnja
7,30 - Za rod. DAVIDA i LJUBICU Perić
18 - Za † MARINU, SILVIJU, i MARKA
Marića

Utorak, 29. svibnja - 11. utorak sv. Anti
7,30 - Za † MARINKA(m) Golemca
18 - Za † BLAGU i JANJU Marić

Opširnije …