Misne nakane od 27. rujna do 10. listopada 2021.

Ponedjeljak, 27. rujna
7,30 - Za rod. JANJU i VINKA i ost. pok. iz
ob. Miletić i Raspudić
18 - Za † PERU i MARU Martinović i ost.
pok. iz ob. Martinović
Utorak, 28. rujna
7,30 - Za rod. JAKOVA i DRAGICU Čuljak
18 - Za † STJEPANA Čuljka

Opširnije …

Misne nakane od 13. do 26. rujna 2021.

Ponedjeljak, 13. rujna
7,30 - Za † ANDRIJU Lovrića
18 - Za supruga BORU, majku NADU i
ost. pok. iz ob. Puhalo

Utorak, 14. rujna
7,30 - Za † PETRA i MIRJANU Bajić
18 - Za rod. MIRKA i ZORU, brata
ZDRAVKA i ost. pok. iz ob. Marijanović

Opširnije …

Misne nakane od 30. kolovoza do 12. rujna 2021.

Ponedjeljak, 30. kolovoza
7,30 - Za JOZU, MARIJANA(m), IVU i
MARU Golemac
19 - Za JURU, DRAGICU i ZORANA
Vidovića te LUCU Šunjić

Utorak, 31. kolovoza
7,30 - Za NIKOLU Glemca i ost. pok. iz ob.
19 - Za NEVENKU(ž) Dolić

Opširnije …

Misne nakane od 16. do 29. kolovoza 2021.

Ponedjeljak, 16. kolovoza
7.30 - Za † ANTU, BARIŠU i ANĐU Džidić
i ost. pok. iz ob.
18 - Vjenčanje: Andrija Krištić i Josipa Marić
19 - Župna nakana

Utorak, 17. kolovoza
7.30 - Za † NIKOLU i ŠIMU Šitum
19 - Za sve iz ob. Azinović, Kuljanin i
Ćuk

Opširnije …

Misne nakane od 2. do 15. kolovoza 2021.

Ponedjeljak, 2. kolovoza
7.30 - Za † FRANJU, LUCIJU i DRAGANA
Škobića
18 - Zlatni pir - Žarko i Ruža Sakić
19 - Za † BARIŠU Lasića

Utorak, 3. kolovoza
7.30 - Za NIKOLU, DRAGICU i
MARINKA Knezovića
19 - Za rod. LOVRU i RUŽU Ćorić, brata
MILU i supruga VINKA Pavlovića

Opširnije …