Misne nakane od 17. do 30. siječnja 2022.

Ponedjeljak, 17. siječnja
7,30 - Za MIJU(m) Jurića
18 - Za ŽARKA Čuljak Antasović
19 - Vjeronauk za prvopričesnike

Utorak, 18. siječnja
7,30 - Za ZVONKU i IVU Trlin
18 - Za sve iz ob. Kuljanin, Azinović, Ćuk
i Šutalo
18 - Za † RUŽICU Krešić
20 - Vjeronauk za krizmanike

Opširnije …

Misne nakane od 3. do 16. siječnja 2022.

Ponedjeljak, 3. siječnja
7,30 - Za rod. IVANA i MANDU Marić te
brata ŽARKA
18 - Za † ŠIMU i DRAGU Vladić te ost.
pok. iz ob.
Utorak, 4. siječnja
7,30 - Za STANKA(m) Kraljevića
18 - Za rod. IVANA i MARU Marić i ost.
pok. iz ob.

Opširnije …

Misne nakane od 20. prosinca 2021. do 2. siječnja 2022.

Ponedjeljak, 20. prosinca
6 - Za † ILIJU Perića
18 - Za ANTU Markotića
19 - ADVENTSKI KONCERT - Dobro došli!

Utorak, 21. prosinca - ISPOVIJED U ŽUPI
6 - Za rod. MATU i MATIJU Šimović
9 - ŽUPNA ISPOVIJED
16 - ŽUPNA ISPOVIJED
18 - Za IVU Pehar (1. god.)
18 - Za HEDVIGA Stojčić (1. god.)
19 - ŽUPNA ISPOVIJED

Opširnije …

Misne nakane od 6. do 19. prosinca 2021.

Ponedjeljak, 6. prosinca
6 - Za † IVANKA(m) Glavaša te IVICU i
DRAGU Antića
8 - ISPOVIJED STARIH I BOLESNIH
18 - Za † MIRJANU i BOŽU Bubalo
19 - VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE
20 - VEČER FILMA ZA 1. I 2. RAZRED OSNOVNE

Utorak, 7. prosinca
6 - Za IVANA, VIDU i JELU Kordić i ost.
pok. iz ob.
18 - Za † IVANA(m) Čuljka, DELFU Lesko te
ost. pok. iz ob. Čuljak i Lesko
20 - VJERONAUK ZA KRIZMANIKE

Opširnije …

Misne nakane od 22. studenoga do 5. prosinca 2021.

Ponedjeljak, 22. studenoga
7,30 - Za duše u čistilištu i sve iz ob.
Miletić i Perić
18 - Za † ZVJEZDANU Sobović
20 - RODITELJSKI - PRVOPRIČESNICI

Utorak, 23. studenoga
7,30 - Za ILIJU i ŠIMU Kvesić te IVANA
Škobića i JOSIPA Krešića
18 - Za † PETRA(m) Šarića i ost. pok. iz ob.
20 - RODITELJSKI - KRIZMANICI

Opširnije …