Misne nakane od 26. listopada do 8. studenoga 2020.

Ponedjeljak, 26. listopada
7.30 - Za † JURU, IVU i IVANA Gabrić i ost.
pok. iz ob. Gabrić, Čule, Smiljanić i
Arapović
7.30 - Za † PERU Puce (1. god.)
18 - Za rod. ANICU i MARU Brajkovića i
ost. pok. iz ob.

Utorak, 27. listopada
7.30 - Za † ANTU i STANU Miletić
18 - Za † JANJU Marić

Opširnije …

Misne nakane do 12. do 25. listopada 2020.

Ponedjeljak, 12. listopada
7.30 - Za † STOJANA Gavrana i ost. pok. iz
ob. Gavran i Boras
18 - Za † IVANA i MIRU Pavlović te
FERDU Smoljana

Utorak, 13. listopada
7.30 - Za sve iz ob. Vrljić i Čuljak
18 - Za LJUBICU Marić i njene rod.
NIKOLU i KLARU Pandža

Opširnije …

Misne nakane od 28. rujna do 11. listopada 2020.

Ponedjeljak, 28. rujna
7.30 - Za VLADU Miljku
18 - Za † STJEPANA Čuljka (1. god.)

Utorak, 29. rujna
7.30 - Za suprugu ILONKU Pirošku-Vrljić
te rod. MATIJU(ž) i MILU(m) Vrljića
18 - Za † MARIJANA(m) i JANJU
Golemac i ost. pok. iz ob.

Opširnije …

Misne nakane od 14. do 27. rujna 2020.

Ponedjeljak, 14. rujna
7.30 - Za † BRUNU, ZORU i NIKOLU
Krezića
18 - Za † ANĐU Petrović

Utorak, 15. rujna
7.30 - Za VIDU(ž), MATU, ILIJU i
VLATKA te ost. pok. iz ob. Puljić-Vlahić
18 - Za rod. MIRKA i ZORU, brata
ZDRAVKA(m), te ost. pok. iz ob.
Marijanović

Opširnije …

Misne nakane od 31. kolovoza do 13. rujna 2020.

Ponedjeljak, 31. kolovoza
7.30 - Za † RUŽICU Antunović i ost. pok. iz ob.
19 - Za † MIJU i MARU Božić, VINKA(m) i
ANU Lučić te ost. pok. iz ob. Božić i Lučić

Utorak, 1. rujna
7.30 - Za † JOSIPA Jurića i ost. pok. iz ob.
19 - Za † BORISA Komadinu

Opširnije …