Misne nakane od 8. do 21. studenoga 2021.

Ponedjeljak, 8. studenoga
7,30 - Za † ILKU Bogut i ost. pok. iz ob.
Šunjić
18 - Za † LUKU Džidića i ost. pok. iz ob.
Džidić

Utorak, 9. studenoga
7,30 - Za † IVIŠU, MATIJU, MARU, ZORU i
STOJU Ljubić
18 - Za † RUŽU Sivrić i DANU, oca MARIJANA
i JANJU Golemac i ost. pok. iz ob.

Opširnije …

Misne nakane od 25. listopada do 7. studenoga 2021.

Ponedjeljak, 25. listopada
7,30 - Za † MARKA i LJUBICU Jovanović
18 - Za † VINKA Pralasa (1. god.)

Utorak, 26. listopada
7,30 - Za † KATICU i IVICU Miletić i ost. pok.
iz ob. Miletić i Petrović
18 - Za rod. IVANA i DELFU, sestru LUCU
i ost. pok. iz ob. Planinić

Opširnije …

Misne nakane od 11. do 24. listopada 2021. godine

Ponedjeljak, 11. listopada
7,30 - Za † LUKU i KATU Šarić i ost. pok. iz ob.
18 - Za † IVANA(m) Majića (1. god.)

Utorak, 12. listopada
7,30 - Za † STJEPANA i MARICU Rozić i
ost. pok. iz ob.
18 - Za † GORDANA(m) Ilića (1. god.)
18 - Za † SLAĐANU Ćuže

Opširnije …

Misne nakane od 27. rujna do 10. listopada 2021.

Ponedjeljak, 27. rujna
7,30 - Za rod. JANJU i VINKA i ost. pok. iz
ob. Miletić i Raspudić
18 - Za † PERU i MARU Martinović i ost.
pok. iz ob. Martinović
Utorak, 28. rujna
7,30 - Za rod. JAKOVA i DRAGICU Čuljak
18 - Za † STJEPANA Čuljka

Opširnije …

Misne nakane od 13. do 26. rujna 2021.

Ponedjeljak, 13. rujna
7,30 - Za † ANDRIJU Lovrića
18 - Za supruga BORU, majku NADU i
ost. pok. iz ob. Puhalo

Utorak, 14. rujna
7,30 - Za † PETRA i MIRJANU Bajić
18 - Za rod. MIRKA i ZORU, brata
ZDRAVKA i ost. pok. iz ob. Marijanović

Opširnije …